Ett kikarsikte från båt i Antarktis som symboliserar vikten av att försöka se in i framtiden och planera sin strategi

Strategiutveckling

Utifrån nuläges- och omvärldsanalys utvecklar vi olika strategiska scenarier som utgör grunden för mål och handlingsplaner; kort sagt det som blir basen i er Affärsplan (strategiutvecklingen är en del i affärsplaneringen).

Strategin ska inte vara en fin presentation eller pappersprodukt, utan en tydlig målbild där medarbetarna känner delaktighet och ägarskap. Jag stöttar er i arbetet med att skapa ett varaktigt strategiarbete – att beskriva syfte och affärsvärde, skapa förståelse och tydliggöra förväntningar i organisationen, samt att planera vad som krävs för lyckat genomförande; beslut, styrning och aktiviteter.

Affärsplanering

Tillsammans utmanar vi existerande affärsmodell utifrån dagens och morgondagens behov, och skapar verksamhetens vision, affärsidé, värdegrund och strategi.

Jag hjälper er att definiera långsiktiga mål och kortsiktiga handlingsplaner, att prioritera aktiviteter och projekt som stödjer strategin och engagera ledare och medarbetare i att arbeta mot samma mål.

Kontakt

Pivogo Consulting AB
Telefon: 0730-55 06 05
Mail: pauline@pivogo.se